Tra cứu phong thủy theo năm sinh, giới tính và hướng nhà.

Tra hướng nhà theo phong thủy cho người tuổi giáp tý 1984 nam

Hướng nhà cho NAM sinh năm 1984

•   Năm sinh âm lịch: Giáp Tý

•   Quẻ mệnh: Đoài (Kim) thuộc Tây Tứ mệnh

•   Ngũ hành: Vàng trong biển (Hải Trung Kim)

•   Hướng nhà: Hướng Nam (Hướng xấu), thuộc Đông Tứ trạch


HƯỚNG TỐT:

Hướng Tây (Thiên y): Gặp thiên thời được che chở

Hướng Tây Nam (Phục vị): Được sự giúp đỡ

Hướng Tây Bắc (Diên niên – Phước Đức): Mọi sự ổn định

Hướng Đông Bắc (Sinh khí): Phúc lộc vẹn toàn

HƯỚNG XẤU:

Hướng Bắc (Tuyệt mệnh): Chết chóc

Hướng Đông (Hoạ hại): Nhà có hung khí

Hướng Nam (Lục sát): Nhà có sát khí

Hướng Đông Nam (Ngũ qủi) : Gặp tai hoạ

 

Xem chi tiết sơ đồ bát quái hình bên phải


NỘI DUNG CHÍNH

XEM HƯỚNG NHÀ

XEM HƯỚNG TỐT HƯỚNG XẤU XÂY NHÀ ĐẸP THEO PHONG THỦY CHO GIA CHỦ MỆNH KIM TUỔI GIÁP TÝ 1984:

1. Cửa chính Hướng phương Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương Bắc có sao Họa Hại thuộc Thổ, đây là một Hung tinh.

• Theo Huyền Không, phương Bắc vào vận 8 được phi tinh sao Tứ Lục thuộc Mộc, đây là một Bình tinh. • Phương Bắc là cung Khảm, thuộc Thủy không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

Đánh giá: 5/10 điểm

2. Cửa chính Hướng phương Đông Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương Đông Bắc có sao Diên Niên thuộc Kim, đây là một Cát tinh.

• Theo Huyền Không, phương Đông Bắc vào vận 8 được phi tinh sao Nhị Hắc thuộc Thổ, đây là một Hung tinh.

• Phương Đông Bắc là cung Cấn, thuộc Thổ tương sinh với bản mệnh Kim của thân chủ, Cát

Đánh giá: 7/10 điểm

3. Cửa chính Hướng phương Đông:

• Theo Bát Trạch, phương Đông có sao Tuyệt Mệnh thuộc Kim, đây là một Hung tinh.

• Theo Huyền Không, phương Đông vào vận 8 được phi tinh sao Lục Bạch thuộc Kim, đây là một Cát tinh.

• Phương Đông là cung Chấn, thuộc Mộc không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

Đánh giá: 6.5/10 điểm

4. Cửa chính Hướng phương Đông Nam:

• Theo Bát Trạch, phương Đông Nam có sao Lục Sát thuộc Thủy, đây là một Hung tinh.

• Theo Huyền Không, phương Đông Nam vào vận 8 được phi tinh sao Thất Xích thuộc Kim, đây là một Bình tinh.

• Phương Đông Nam là cung Tốn, thuộc Mộc không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

Đánh giá: 5/10 điểm 

5. Cửa chính Hướng phương Nam:

• Theo Bát Trạch, phương Nam có sao Ngũ Quỷ thuộc Hỏa, đây là một Hung tinh.

• Theo Huyền Không, phương Nam vào vận 8 được phi tinh sao Tam Bích thuộc Mộc, đây là một Bình tinh.

• Phương Nam là cung Ly, thuộc Hỏa tương khắc với bản mệnh Kim của thân chủ, Hung

Đánh giá: 4.5/10 điểm

6. Cửa chính Hướng phương Tây Nam:

• Theo Bát Trạch, phương Tây Nam có sao Thiên Y thuộc Thổ, đây là một Cát tinh.

• Theo Huyền Không, phương Tây Nam vào vận 8 được phi tinh sao Ngũ Hoàng thuộc Thổ, đây là một Hung tinh.

• Phương Tây Nam là cung Khôn, thuộc Thổ tương sinh với bản mệnh Kim của thân chủ, Cát

Đánh giá: 7/10 điểm

7. Cửa chính Hướng phương Tây:

• Theo Bát Trạch, phương Tây có sao Phục Vị thuộc Mộc, đây là một Cát tinh.

• Theo Huyền Không, phương Tây vào vận 8 được phi tinh sao Nhất Bạch thuộc Thủy, đây là một Cát tinh.

• Phương Tây là cung Đoài, thuộc Kim không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

*Đánh giá: 9.5/10 điểm

8. Cửa chính Hướng phương Tây Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương Tây Bắc có sao Sinh Khí thuộc Mộc, đây là một Cát tinh.

• Theo Huyền Không, phương Tây Bắc vào vận 8 được phi tinh sao Cửu Tử thuộc Hỏa, đây là một Cát tinh.

• Phương Tây Bắc là cung Càn, thuộc Kim không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

*Đánh giá: 9.5/10 điểm


HƯỚNG ĐẶT BẾP

XEM HƯỚNG ĐẸP PHONG THỦY ĐẶT PHÒNG BẾP CHO NGƯỜI GIÁP TÝ MỆNH KIM SINH NĂM 1984

1. Bếp nấu Tọa Hướng Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương Bắc có sao Họa Hại thuộc Thổ, đây là một Hung tinh.

• Theo Huyền Không, phương Bắc vào vận 8 được phi tinh sao Tứ Lục thuộc Mộc, đây là một Bình tinh.

• Phương Bắc là cung Khảm, thuộc Thủy không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

1.1. Bếp nấu tọa Bắc hướng Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương Bắc có sao Họa Hại thuộc Thổ, đây là một Hung tinh.

• Phương Bắc là cung Khảm, thuộc Thủy không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

Đánh giá: 5.5/10 điểm

1.2. Bếp nấu tọa Bắc hướng Đông Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương Đông Bắc có sao Diên Niên thuộc Kim, đây là một Cát tinh.

• Phương Đông Bắc là cung Cấn, thuộc Thổ tương sinh với bản mệnh Kim của thân chủ, Cát

Đánh giá: 8/10 điểm

1.3. Bếp nấu tọa Bắc hướng Đông:

• Theo Bát Trạch, phương Đông có sao Tuyệt Mệnh thuộc Kim, đây là một Hung tinh.

• Phương Đông là cung Chấn, thuộc Mộc không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

Đánh giá: 5.5/10 điểm

1.4. Bếp nấu tọa Bắc hướng Đông Nam:

• Theo Bát Trạch, phương Đông Nam có sao Lục Sát thuộc Thủy, đây là một Hung tinh.

• Phương Đông Nam là cung Tốn, thuộc Mộc không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

Đánh giá: 5.5/10 điểm

1.5. Bếp nấu tọa Bắc hướng Nam:

• Theo Bát Trạch, phương Nam có sao Ngũ Quỷ thuộc Hỏa, đây là một Hung tinh.

• Phương Nam là cung Ly, thuộc Hỏa tương khắc với bản mệnh Kim của thân chủ, Hung

Đánh giá: 5/10 điểm

1.6. Bếp nấu tọa Bắc hướng Tây Nam:

• Theo Bát Trạch, phương Tây Nam có sao Thiên Y thuộc Thổ, đây là một Cát tinh.

• Phương Tây Nam là cung Khôn, thuộc Thổ tương sinh với bản mệnh Kim của thân chủ, Cát

Đánh giá: 8/10 điểm

1.7. Bếp nấu tọa Bắc hướng Tây:

• Theo Bát Trạch, phương Tây có sao Phục Vị thuộc Mộc, đây là một Cát tinh.

• Phương Tây là cung Đoài, thuộc Kim không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

Đánh giá: 7.5/10 điểm

1.8. Bếp nấu tọa Bắc hướng Tây Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương Tây Bắc có sao Sinh Khí thuộc Mộc, đây là một Cát tinh.

• Phương Tây Bắc là cung Càn, thuộc Kim không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

Đánh giá: 7.5/10 điểm

2. Bếp nấu Tọa Hướng Đông Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương Đông Bắc có sao Diên Niên thuộc Kim, đây là một Cát tinh.

• Theo Huyền Không, phương Đông Bắc vào vận 8 được phi tinh sao Nhị Hắc thuộc Thổ, đây là một Hung tinh.

• Phương Đông Bắc là cung Cấn, thuộc Thổ tương sinh với bản mệnh Kim của thân chủ, Cát

2.1. Bếp nấu tọa Đông Bắc hướng Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương Bắc có sao Họa Hại thuộc Thổ, đây là một Hung tinh.

• Phương Bắc là cung Khảm, thuộc Thủy không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

Đánh giá: 4.5/10 điểm

2.2. Bếp nấu tọa Đông Bắc hướng Đông Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương Đông Bắc có sao Diên Niên thuộc Kim, đây là một Cát tinh.

• Phương Đông Bắc là cung Cấn, thuộc Thổ tương sinh với bản mệnh Kim của thân chủ, Cát

Đánh giá: 7/10 điểm

2.3. Bếp nấu tọa Đông Bắc hướng Đông:

• Theo Bát Trạch, phương Đông có sao Tuyệt Mệnh thuộc Kim, đây là một Hung tinh.

• Phương Đông là cung Chấn, thuộc Mộc không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

Đánh giá: 4.5/10 điểm

2.4. Bếp nấu tọa Đông Bắc hướng Đông Nam:

• Theo Bát Trạch, phương Đông Nam có sao Lục Sát thuộc Thủy, đây là một Hung tinh.

• Phương Đông Nam là cung Tốn, thuộc Mộc không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

Đánh giá: 4.5/10 điểm

2.5. Bếp nấu tọa Đông Bắc hướng Nam:

• Theo Bát Trạch, phương Nam có sao Ngũ Quỷ thuộc Hỏa, đây là một Hung tinh.

• Phương Nam là cung Ly, thuộc Hỏa tương khắc với bản mệnh Kim của thân chủ, Hung

Đánh giá: 4/10 điểm

2.6. Bếp nấu tọa Đông Bắc hướng Tây Nam:

• Theo Bát Trạch, phương Tây Nam có sao Thiên Y thuộc Thổ, đây là một Cát tinh.

• Phương Tây Nam là cung Khôn, thuộc Thổ tương sinh với bản mệnh Kim của thân chủ, Cát

Đánh giá: 7/10 điểm

2.7. Bếp nấu tọa Đông Bắc hướng Tây:

• Theo Bát Trạch, phương Tây có sao Phục Vị thuộc Mộc, đây là một Cát tinh.

• Phương Tây là cung Đoài, thuộc Kim không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

Đánh giá: 6.5/10 điểm

2.8. Bếp nấu tọa Đông Bắc hướng Tây Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương Tây Bắc có sao Sinh Khí thuộc Mộc, đây là một Cát tinh.

• Phương Tây Bắc là cung Càn, thuộc Kim không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

Đánh giá: 6.5/10 điểm

3. Bếp nấu Tọa Hướng Đông:

• Theo Bát Trạch, phương Đông có sao Tuyệt Mệnh thuộc Kim, đây là một Hung tinh.

• Theo Huyền Không, phương Đông vào vận 8 được phi tinh sao Lục Bạch thuộc Kim, đây là một Cát tinh.

• Phương Đông là cung Chấn, thuộc Mộc không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

3.1. Bếp nấu tọa Đông hướng Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương Bắc có sao Họa Hại thuộc Thổ, đây là một Hung tinh.

• Phương Bắc là cung Khảm, thuộc Thủy không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

Đánh giá: 4/10 điểm

3.2. Bếp nấu tọa Đông hướng Đông Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương Đông Bắc có sao Diên Niên thuộc Kim, đây là một Cát tinh.

• Phương Đông Bắc là cung Cấn, thuộc Thổ tương sinh với bản mệnh Kim của thân chủ, Cát

Đánh giá: 6.5/10 điểm

3.3. Bếp nấu tọa Đông hướng Đông: 4/10 điểm

• Theo Bát Trạch, phương Đông có sao Tuyệt Mệnh thuộc Kim, đây là một Hung tinh.

• Phương Đông là cung Chấn, thuộc Mộc không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

Đánh giá: 4/10 điểm

3.4. Bếp nấu tọa Đông hướng Đông Nam: 4/10 điểm

• Theo Bát Trạch, phương Đông Nam có sao Lục Sát thuộc Thủy, đây là một Hung tinh.

• Phương Đông Nam là cung Tốn, thuộc Mộc không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

Đánh giá: 4/10 điểm

3.5. Bếp nấu tọa Đông hướng Nam: 3.5/10 điểm

• Theo Bát Trạch, phương Nam có sao Ngũ Quỷ thuộc Hỏa, đây là một Hung tinh.

• Phương Nam là cung Ly, thuộc Hỏa tương khắc với bản mệnh Kim của thân chủ, Hung

Đánh giá: 3.5/10 điểm

3.6. Bếp nấu tọa Đông hướng Tây Nam: 6.5/10 điểm

• Theo Bát Trạch, phương Tây Nam có sao Thiên Y thuộc Thổ, đây là một Cát tinh.

• Phương Tây Nam là cung Khôn, thuộc Thổ tương sinh với bản mệnh Kim của thân chủ, Cát

Đánh giá: 6.5/10 điểm

3.7. Bếp nấu tọa Đông hướng Tây: 6/10 điểm

• Theo Bát Trạch, phương Tây có sao Phục Vị thuộc Mộc, đây là một Cát tinh.

• Phương Tây là cung Đoài, thuộc Kim không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

Đánh giá: 6/10 điểm

3.8. Bếp nấu tọa Đông hướng Tây Bắc: 6/10 điểm

• Theo Bát Trạch, phương Tây Bắc có sao Sinh Khí thuộc Mộc, đây là một Cát tinh.

• Phương Tây Bắc là cung Càn, thuộc Kim không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

Đánh giá: 6/10 điểm

4. Bếp nấu Tọa Hướng Đông Nam:

• Theo Bát Trạch, phương Đông Nam có sao Lục Sát thuộc Thủy, đây là một Hung tinh.

• Theo Huyền Không, phương Đông Nam vào vận 8 được phi tinh sao Thất Xích thuộc Kim, đây là một Bình tinh.

• Phương Đông Nam là cung Tốn, thuộc Mộc không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

4.1. Bếp nấu tọa Đông Nam hướng Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương Bắc có sao Họa Hại thuộc Thổ, đây là một Hung tinh.

• Phương Bắc là cung Khảm, thuộc Thủy không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

Đánh giá: 5.5/10 điểm

4.2. Bếp nấu tọa Đông Nam hướng Đông Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương Đông Bắc có sao Diên Niên thuộc Kim, đây là một Cát tinh.

• Phương Đông Bắc là cung Cấn, thuộc Thổ tương sinh với bản mệnh Kim của thân chủ, Cát

Đánh giá: 8/10 điểm

4.3. Bếp nấu tọa Đông Nam hướng Đông:

• Theo Bát Trạch, phương Đông có sao Tuyệt Mệnh thuộc Kim, đây là một Hung tinh.

• Phương Đông là cung Chấn, thuộc Mộc không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

Đánh giá: 5.5/10 điểm

4.4. Bếp nấu tọa Đông Nam hướng Đông Nam:

• Theo Bát Trạch, phương Đông Nam có sao Lục Sát thuộc Thủy, đây là một Hung tinh.

• Phương Đông Nam là cung Tốn, thuộc Mộc không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

Đánh giá5.5/10 điểm

4.5. Bếp nấu tọa Đông Nam hướng Nam:

• Theo Bát Trạch, phương Nam có sao Ngũ Quỷ thuộc Hỏa, đây là một Hung tinh.

• Phương Nam là cung Ly, thuộc Hỏa tương khắc với bản mệnh Kim của thân chủ, Hung

Đánh giá: 5/10 điểm

4.6. Bếp nấu tọa Đông Nam hướng Tây Nam:

• Theo Bát Trạch, phương Tây Nam có sao Thiên Y thuộc Thổ, đây là một Cát tinh.

• Phương Tây Nam là cung Khôn, thuộc Thổ tương sinh với bản mệnh Kim của thân chủ, Cát

Đánh giá: 8/10 điểm

4.7. Bếp nấu tọa Đông Nam hướng Tây:

• Theo Bát Trạch, phương Tây có sao Phục Vị thuộc Mộc, đây là một Cát tinh.

• Phương Tây là cung Đoài, thuộc Kim không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

Đánh giá: 7.5/10 điểm

4.8. Bếp nấu tọa Đông Nam hướng Tây Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương Tây Bắc có sao Sinh Khí thuộc Mộc, đây là một Cát tinh.

• Phương Tây Bắc là cung Càn, thuộc Kim không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

Đánh giá: 7.5/10 điểm

5. Bếp nấu Tọa Hướng Nam:

• Theo Bát Trạch, phương Nam có sao Ngũ Quỷ thuộc Hỏa, đây là một Hung tinh.

• Theo Huyền Không, phương Nam vào vận 8 được phi tinh sao Tam Bích thuộc Mộc, đây là một Bình tinh.

• Phương Nam là cung Ly, thuộc Hỏa tương khắc với bản mệnh Kim của thân chủ, Hung

5.1. Bếp nấu tọa Nam hướng Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương Bắc có sao Họa Hại thuộc Thổ, đây là một Hung tinh.

• Phương Bắc là cung Khảm, thuộc Thủy không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

Đánh giá: 5/10 điểm

5.2. Bếp nấu tọa Nam hướng Đông Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương Đông Bắc có sao Diên Niên thuộc Kim, đây là một Cát tinh.

• Phương Đông Bắc là cung Cấn, thuộc Thổ tương sinh với bản mệnh Kim của thân chủ, Cát

Đánh giá: 7.5/10 điểm

5.3. Bếp nấu tọa Nam hướng Đông:

• Theo Bát Trạch, phương Đông có sao Tuyệt Mệnh thuộc Kim, đây là một Hung tinh.

• Phương Đông là cung Chấn, thuộc Mộc không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

Đánh giá: 5/10 điểm

5.4. Bếp nấu tọa Nam hướng Đông Nam:

• Theo Bát Trạch, phương Đông Nam có sao Lục Sát thuộc Thủy, đây là một Hung tinh.

• Phương Đông Nam là cung Tốn, thuộc Mộc không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

Đánh giá: 5/10 điểm

5.5. Bếp nấu tọa Nam hướng Nam:

• Theo Bát Trạch, phương Nam có sao Ngũ Quỷ thuộc Hỏa, đây là một Hung tinh.

• Phương Nam là cung Ly, thuộc Hỏa tương khắc với bản mệnh Kim của thân chủ, Hung

Đánh giá: 4.5/10 điểm

5.6. Bếp nấu tọa Nam hướng Tây Nam:

• Theo Bát Trạch, phương Tây Nam có sao Thiên Y thuộc Thổ, đây là một Cát tinh.

• Phương Tây Nam là cung Khôn, thuộc Thổ tương sinh với bản mệnh Kim của thân chủ, Cát

Đánh giá: 7.5/10 điểm

5.7. Bếp nấu tọa Nam hướng Tây:

• Theo Bát Trạch, phương Tây có sao Phục Vị thuộc Mộc, đây là một Cát tinh.

• Phương Tây là cung Đoài, thuộc Kim không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

Đánh giá: 7/10 điểm

5.8. Bếp nấu tọa Nam hướng Tây Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương Tây Bắc có sao Sinh Khí thuộc Mộc, đây là một Cát tinh.

• Phương Tây Bắc là cung Càn, thuộc Kim không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

Đánh giá: 7/10 điểm

6. Bếp nấu Tọa Hướng Tây Nam:

• Theo Bát Trạch, phương Tây Nam có sao Thiên Y thuộc Thổ, đây là một Cát tinh.

• Theo Huyền Không, phương Tây Nam vào vận 8 được phi tinh sao Ngũ Hoàng thuộc Thổ, đây là một Hung tinh.

• Phương Tây Nam là cung Khôn, thuộc Thổ tương sinh với bản mệnh Kim của thân chủ, Cát

6.1. Bếp nấu tọa Tây Nam hướng Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương Bắc có sao Họa Hại thuộc Thổ, đây là một Hung tinh.

• Phương Bắc là cung Khảm, thuộc Thủy không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

Đánh giá: 4.5/10 điểm

6.2. Bếp nấu tọa Tây Nam hướng Đông Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương Đông Bắc có sao Diên Niên thuộc Kim, đây là một Cát tinh.

• Phương Đông Bắc là cung Cấn, thuộc Thổ tương sinh với bản mệnh Kim của thân chủ, Cát

Đánh giá: 7/10 điểm

6.3. Bếp nấu tọa Tây Nam hướng Đông:

• Theo Bát Trạch, phương Đông có sao Tuyệt Mệnh thuộc Kim, đây là một Hung tinh.

• Phương Đông là cung Chấn, thuộc Mộc không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

Đánh giá: 4.5/10 điểm

6.4. Bếp nấu tọa Tây Nam hướng Đông Nam:

• Theo Bát Trạch, phương Đông Nam có sao Lục Sát thuộc Thủy, đây là một Hung tinh.

• Phương Đông Nam là cung Tốn, thuộc Mộc không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

Đánh giá: 4.5/10 điểm

6.5. Bếp nấu tọa Tây Nam hướng Nam:

• Theo Bát Trạch, phương Nam có sao Ngũ Quỷ thuộc Hỏa, đây là một Hung tinh.

• Phương Nam là cung Ly, thuộc Hỏa tương khắc với bản mệnh Kim của thân chủ, Hung

Đánh giá: 4/10 điểm

6.6. Bếp nấu tọa Tây Nam hướng Tây Nam:

• Theo Bát Trạch, phương Tây Nam có sao Thiên Y thuộc Thổ, đây là một Cát tinh.

• Phương Tây Nam là cung Khôn, thuộc Thổ tương sinh với bản mệnh Kim của thân chủ, Cát

Đánh giá: 7/10 điểm

6.7. Bếp nấu tọa Tây Nam hướng Tây:

• Theo Bát Trạch, phương Tây có sao Phục Vị thuộc Mộc, đây là một Cát tinh.

• Phương Tây là cung Đoài, thuộc Kim không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

Đánh giá: 6.5/10 điểm

6.8. Bếp nấu tọa Tây Nam hướng Tây Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương Tây Bắc có sao Sinh Khí thuộc Mộc, đây là một Cát tinh.

• Phương Tây Bắc là cung Càn, thuộc Kim không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

Đánh giá: 6.5/10 điểm

7. Bếp nấu Tọa Hướng Tây:

• Theo Bát Trạch, phương Tây có sao Phục Vị thuộc Mộc, đây là một Cát tinh.

• Theo Huyền Không, phương Tây vào vận 8 được phi tinh sao Nhất Bạch thuộc Thủy, đây là một Cát tinh.

• Phương Tây là cung Đoài, thuộc Kim không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

7.1. Bếp nấu tọa Tây hướng Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương Bắc có sao Họa Hại thuộc Thổ, đây là một Hung tinh.

• Phương Bắc là cung Khảm, thuộc Thủy không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

Đánh giá: 6/10 điểm

7.2. Bếp nấu tọa Tây hướng Đông Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương Đông Bắc có sao Diên Niên thuộc Kim, đây là một Cát tinh.

• Phương Đông Bắc là cung Cấn, thuộc Thổ tương sinh với bản mệnh Kim của thân chủ, Cát

*Đánh giá: 9/10 điểm

7.3. Bếp nấu tọa Tây hướng Đông:

• Theo Bát Trạch, phương Đông có sao Tuyệt Mệnh thuộc Kim, đây là một Hung tinh.

• Phương Đông là cung Chấn, thuộc Mộc không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

Đánh giá: 6/10 điểm

7.4. Bếp nấu tọa Tây hướng Đông Nam:

• Theo Bát Trạch, phương Đông Nam có sao Lục Sát thuộc Thủy, đây là một Hung tinh.

• Phương Đông Nam là cung Tốn, thuộc Mộc không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình.

Đánh giá: 6/10 điểm

7.5. Bếp nấu tọa Tây hướng Nam:

• Theo Bát Trạch, phương Nam có sao Ngũ Quỷ thuộc Hoả, đây là một Hung Tinh.

• Phương Nam là cung Ly, thuộc Hoả tương khắc với bản mệnh Kim của thân chủ, Xấu.

Đánh giá: 5/10 điểm

7.6. Bếp nấu tọa Tây hướng Tây Nam:

• Theo Bát Trạch, phương Tây Nam có sao Thiên Y thuộc Thổ, đây là một Cát Tinh.

• Phương Tây Nam là cung Khôn, thuộc Thổ tương sinh với bản mệnh Kim của thân chủ, Tốt.

*Đánh giá: 9/10 điểm

7.7. Bếp nấu tọa Tây hướng Tây:

• Theo Bát Trạch, phương Tây có sao Phục Vị thuộc Mộc, đây là một Cát Tinh.

• Phương Tây là cung Đoài, thuộc Kim không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình.

Đánh giá: 8/10 điểm

7.8. Bếp nấu tọa Tây hướng Tây Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương Tây Bắc có sao Sinh Khí thuộc Mộc, đây là một Cát Tinh.

• Phương Tây Bắc là cung Càn, thuộc Kim không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình.

Đánh giá: 8/10 điểm

8. Bếp nấu Tọa Hướng Tây Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương Tây Bắc có sao Sinh Khí thuộc Mộc, đây là một Cát Tinh.

• Theo Huyền Không, phương Tây Bắc vào vận 8 được phi tinh sao Cửu Tử thuộc Kim, đây là một Bình Tinh.

• Phương Tây Bắc là cung Càn, thuộc Kim không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình.

8.1. Bếp nấu tọa Tây Bắc hướng Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương Bắc có sao Hoạ Hại thuộc Thổ, đây là một Hung Tinh.

• Phương Bắc là cung Khảm, thuộc Thuỷ không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình.

Đánh giá: 5/10 điểm

8.2. Bếp nấu tọa Tây Bắc hướng Đông Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương Đông Bắc có sao Diên Niên thuộc Kim, đây là một Cát Tinh.

• Phương Đông Bắc là cung Cấn, thuộc Thổ tương sinh với bản mệnh Kim của thân chủ, Tốt.

Đánh giá: 8/10 điểm

8.3. Bếp nấu tọa Tây Bắc hướng Đông:

• Theo Bát Trạch, phương Đông có sao Tuyệt Mệnh thuộc Kim, đây là một Hung Tinh.

• Phương Đông là cung Chấn, thuộc Mộc không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình.

Đánh giá: 5/10 điểm

8.4. Bếp nấu tọa Tây Bắc hướng Đông Nam:

• Theo Bát Trạch, phương Đông Nam có sao Lục Sát thuộc Thuỷ, đây là một Hung Tinh.

• Phương Đông Nam là cung Tốn, thuộc Mộc không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình.

Đánh giá: 5/10 điểm

8.5. Bếp nấu tọa Tây Bắc hướng Nam:

• Theo Bát Trạch, phương Nam có sao Ngũ Quỷ thuộc Hoả, đây là một Hung Tinh.

• Phương Nam là cung Ly, thuộc Hoả tương khắc với bản mệnh Kim của thân chủ, Xấu.

Đánh giá: 4/10 điểm

8.6. Bếp nấu tọa Tây Bắc hướng Tây Nam:

• Theo Bát Trạch, phương Tây Nam có sao Thiên Y thuộc Thổ, đây là một Cát Tinh.

• Phương Tây Nam là cung Khôn, thuộc Thổ tương sinh với bản mệnh Kim của thân chủ, Tốt.

*Đánh giá: 8/10 điểm

8.7. Bếp nấu tọa Tây Bắc hướng Tây:

• Theo Bát Trạch, phương Tây có sao Phục Vị thuộc Mộc, đây là một Cát Tinh.

• Phương Tây là cung Đoài, thuộc Kim không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình.

Đánh giá: 7/10 điểm

8.8. Bếp nấu tọa Tây Bắc hướng Tây Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương Tây Bắc có sao Sinh Khí thuộc Mộc, đây là một Cát Tinh.

• Phương Tây Bắc là cung Càn, thuộc Kim không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình.

Đánh giá: 7/10 điểm

Vòng bát quái chi tiết

KIẾT TINH: HƯỚNG BẾP , HƯỚNG CỬA , HƯỚNG BÀN THỜ , HƯỚNG ĐẦU GIƯỚNG...

SANH KHÍ:thuộc THAM lang tinh, Dương Mộc, Thượng kiết.Phàm cung mạng hiệp được phương Sanh Khí này lợi cho việc làm quan, làm ăn mau giàu, nhân khẩu tăng thêm, khách khứa tới đông, đến năm, tháng Hợi, Mẹo, Mùi thì được đại phát tài.

THIÊN Y:thuộc CỰ môn tinh, Dương Thổ, Thượng kiết.Nếu vợ chồng hiệp mạng được cung Thiên y và tạo tác nhà cửa, đường ra vào được Phương này thì giàu có ngàn vàng, không tật bịnh, nhơn khẩu, ruộng vườn, súc vật được đại vượng, khoảng một năm có của. Đến năm, tháng Thìn, Tuất, Sửu, Mùi thì phát tài.

DIÊN NIÊN (PHƯỚC ĐỨC):thuộc VÕ khúc tinh, Dương Kim, Thứ kiết.Vợ chồng hiệp mạng được cung này, đường ra vào, phòng, nhà miệng lò bếp xoay vế phương Diên niên chủ về việc: trung phú, sống lâu, của cải, vợ chồng vui vẽ, nhơn khẩu, lục súc được đại vượng. Ứng vào năm, tháng Tỵ, Dậu, Sửu.

PHỤC VÌ (QUI HỒN):thuộc BỒ chúc tinh, Âm Thủy, Thứ kiết.Phàm vợ chồng hiệp được cung Phục vì được Tiểu phú, Trung thọ, sanh con gái nhiều, con trai ít. Cửa lò bếp, trạch chủ nhà được phương Phục vì gặp năm có Thiên Ất Quy Nhơn đến Phục vì ắt sanh con quý, dễ nuôi (Muốn cầu con nên đặt lò bếp day miệng về hướng này).

HUNG TINH: HƯỚNG NHÀ XÍ , HẦM PHÂN , SÂN PHƠI , GIẶT

TUYỆT MẠNG:thuộc PHÁ quân tinh, Âm Kim, Đại hung.Bổn mạng phạm cung Tuyệt mạng có thể bị tuyệt tự, tổn hại con cái, không sống lâu, bịnh tật, thối tài, ruộng vườn súc vật bị hao mòn, bị người mưu hại (người hà bị mưu hại: thương nhơn khẩu). Ứng vào năm, tháng Tỵ, Dậu, Sửu.

NGŨ QUỶ (GIAO CHIẾN):LIÊM trinh tinh, Âm Hỏa, Đại hung.bị hỏa hoạn, bịnh tật, khẩu thiệt, hao mòn ruộng vườn, gia súc, thôi tài, tổn nhơn khẩu. Lâm nạn vào năm, tháng: Dần, Ngọ, Tuất.

LỤC SÁT (DU HỒN): thuộc VĂN khúc tinh, Dương Thủy, Thứ hungNếu phương hướng nhà cửa phạm nhằm thì bị: mất của, cãi vã, hao mòn gia súc vườn ruộng, thương tổn người nhà. Ứng vào năm, tháng: Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.

HỌA HẠI (TUYỆT THẾ):thuộc LỘC tồn tinh, Âm Thổ, Thứ hung.Phương hướng nhà cửa, cưới gả vân vân ... phạm vào thì bị quan phi, khẩu thiệt, bịnh tật, của cải suy sụp, thương nhơn khẩu. Ứng hại vào năm, tháng: Thìn, Tuất, Sửu, Mùi